Doç.Dr. NALAN KAYRAK

Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı

EEG

Elektroensefalografi, yani EE...

EEG nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar?

Elektroensefalografi, yani EEG, beyinde üretilen dalgaların, kablolar aracılığıyla bilgisayara kaydedilmesi işlemidir.
EEG yapılacak olan kişinin karnının tok, saçlarının da temiz olması daha sağlıklı bir kayıt oluşmasına yardımcı olur. EEG çekimini yapacak olan teknisyen, hastanın saçlı derisine acısız bir şekilde kabloları yerleştirir ve beyinde üretilen elektrik dalgaları kablolar yoluyla bilgisayara iletilerek kaydedilir. Çekim bittikten sonra incelemeyi doktorunuz değerlendirir.
EEG ile zeka ölçülemez, düşünceler okunamaz, nasıl bir rüya görüldüğü anlaşılamaz, beyin işlevlerini değiştirecek bir işlem yapılamaz.
EEG bir tanı yöntemidir, tedavi değildir. İşlem sırasında acı duyulmaz, beyine ya da bedene elektrik verilmez, güvenlidir, herhangi bir zararı yoktur.
EEG epilepsi hastalığının tanısı için vazgeçilmez bir yöntemdir. Baş ağrısı, demans (bunama), bayılma, bazı hareket bozuklukları, bilinç bozuklukları, bazı psikiyatrik hastalıklar, zeka gerilikleri gibi pek çok rahatsızlıkta da tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır.
MR, yani Manyetik Rezonans incelemesi, EEG yerine kullanılamaz. MR ve EEG birbirini tamamlayıcı yöntemlerdir, özellikle epilepsinin tanısında her ikisi de gereklidir.
EEG uyanıklık halinde en az yarım saat süreyle yapılır. Bazı durumlarda anormal beyin dalgalarının EEG’de daha kolay ortaya çıkabilmesi için bu inceleme uykusuzluk sonrasında, kısa süreli 1 saatlik, 3 saatlik uykuda ya da tüm gece uykusunda yapılır.  Uyku, anormal beyin dalgalarının ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir tetikleme yöntemidir.