Psikiyatrik hastalıklar dışında uykusuzluk görülen başka hastalıklar var mı?

Parkinson hastalığı, multipl skleroz, Alzheimer hastalığı, epilepsi, ağrı yaratan her tür hastalık ve solunum sistemi hastalıklarına uykusuzluk sıklıkla eşlik eder.