Doç.Dr. NALAN KAYRAK

Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı

Uyku

Geçici uykusuzluk hemen heme...
Uyuyan Güzel Sendromu olarak...
En sık şikayete neden olan ...
Gece az uyumak uykusuzluk anl...
Hayır. Genetik olarak gecede...
Kısa süreli uykusuzluklarda...

Sabah erken uyanmak nasıl bir uykusuzluk yaratır?


Sabaha doğru saatlerde daha çok rüyalı uyku dönemi yer aldığı için, eğer gerekli uyku süresi tamamlanmadan sabah erken kalkılıyorsa REM uykusu eksik kalır. Bu durum sürekli tekrarlanırsa REM yoksunluğu ortaya çıkar. REM yoksunluğu uzun sürerse sinirlilik, kişilik değişimleri, depresyon gibi daha çok psikiyatrik problemler ortaya çıkar. Bunun en tipik örneği uyku apnesi hastalığıdır. Şiddetli horlama ve uykuda soluk duraklamaları olan bu hastaların apne dediğimiz soluk durmaları REM uykusunda çok ağırlaştığı için bu kişilerin sürekli REM yoksunlukları olur. Yani uyku apnesi hastalarında depresyon bulunması hiç de nadir bir durum değildir.