İleri yaşlarda epilepsi ortaya çıkar mı?

Epilepsi her yaşta başlayabilir. 16 yaşına kadar ve 65 yaşından sonra başlama sıklığı yüksektir. Genetik kökenli epilepsilerin bebeklikte başlaması gibi bir şart yoktur. Çocukluk, gençlik hatta erişkin yaşta başlayabilen genetik epilepsiler de vardır.